East Capital Group About Us 1480X565

Om East Capital Group

En global kapitalförvaltare baserad i Sverige, som arbetar för att driva förändringar sedan 1997.
East Capital Group Video Thumbnail 615X405

East Capital Group

East Capital Group är en aktiv kapitalförvaltare baserad i Sverige
sedan 1997. Vi erbjuder aktiv förvaltning av olika investeringslösningar inom aktier, räntepapper och fastigheter.

Kärnan i vår verksamhet är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter utan även arbeta för att driva fram förändringar. Att påverka industrier runtom i världen i en mer hållbar riktning. Att göra skillnad som investerare och aktieägare, med investerat kapital och engagemang.

East Capital Group 615X405

Vi kombinerar aktiva investeringar med ett egenutvecklat ESG-ramverk, och utnyttjar vår regionala sektorexpertis i världens snabbväxande ekonomier, för att leverera starka och hållbara lösningar för våra investerare. Med början på tillväxt- och frontiermarknader är vi i dag en global investerare med omfattande erfarenhet av och ett fokus på hållbara långsiktiga investeringar.

Inom East Capital Group hittar du East Capital − specialiserade på investeringar på tillväxt- och frontiermarknader, East Capital Real Estate − fastighetsinvesteringar i Central- och Östeuropa, Espiria − globala samt nordiska aktie- och blandfonder och Adrigo – hedgefond med fokus på nordiska småbolag.