Våra varumärken

East Capital Group består av East Capital, Espiria, Adrigo och East Capital Real Estate och erbjuder aktiv förvaltning av olika investeringslösningar inom aktier, räntepapper och fastigheter. 

Our Brands East Capital

East Capital

Investerar i tillväxt- och frontiermarknader över hela världen. Sedan East Capital grundades 1997 har vi eftersträvat att vara en långsiktig, aktiv och ansvarsfull investerare och ägare.

Read more

Our Brands East Capital Real Estate

East Capital Real Estate

Ledande aktiv fastighetsförvaltare med fokus på investeringar i kommersiella fastigheter i Östereuropa, främst i Baltikum och Centraleuropa.

Read more

Our Brands Espiria

Espiria

Genuin, aktiv förvaltning och välbalanserade fonder sedan 2020. Med djup kunskap och lång erfarenhet handplockar förvaltarna aktier i hållbara kvalitetsbolag och balanserar risk med aktiv ränteförvaltning.

Read more

Our Brands Adrigo

Adrigo

Adrigos förvaltare fokuserar på att hitta oupptäckta pärlor i bland mindre företag i Norden. Fonden kombinerar en betydande del långa innehav med en selektiv kort portfölj.

Read more