Albin Rosengren

Partner & Head of East Capital Real Estate

Albin Rosengren 615X405

Baserad i Stockholm
På East Capital sedan 2001

Albin började på East Capital under 2001 och är ansvarig för East Capital Real Estate samt M&A. Han har haft flera roller i koncernen, allt från analys, affärsutveckling och investerarrelationer till att driva organisatoriska förändringar. Som VD för East Capital AB mellan 2009 och 2014 ledde han den legala konsolideringen av enheter i Sverige och Luxemburg, vilket har resulterat i dagens mer effektiva operativa modell som har nått ytterligare skalfördelar genom flera förvärv under 2017-2019. 

Albin är ordförande för East Capital Baltic Property Fund, ordförande i investeringskommittéerna för Baltic Property Fund II och III, samt styrelseledamot i olika enheter inom East Capital Group. Albin har en examen från Handelshögskolan i Stockholm, har studerat ekonomi och ledarskap vid Lunds universitet samt vid London School of Economics. Han talar flytande svenska och engelska och kommunicerar bra på tyska.