Anders Borg

Senior Advisor

Anders Borg 615X405

Som rådgivare bidrar Anders Borg med löpande rådgivning till East Capitals investeringsteam samt ger stöd i strategiska frågor. Han ingår även i East Capitals globala rådgivningskommitté där han deltar i arbetet med att analysera utsikter för världsekonomin med fokus på globala makroekonomiska-, politiska- och sociala trender.

Anders Borg var Sveriges finansminister 2006–2014 och har prisats för sina insatser i att leda Sverige genom den senaste globala finanskrisen. År 2011 utsågs han till ”Europe’s top finance minister” av Financial Times. Under sin tid som finansminister var Anders Borg ordförande för EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor och arbetade i de centrala institutionerna inom IMF och Världsbanken. Han har även varit ordförande för World Economic Forums initiativ för framtidens globala finansiella system, och har erfarenhet från Citi Group, ABN Amro Bank och SEB. Han har vidare erfarenhet som penningpolitisk rådgivare till Riksbanken och har varit styrelseledamot i bolag som Kinnevik och Millicom. Han ingår idag i styrelserna för Nordic Entertainment Group (NENT), Stena International, Sehlhall Fastigheter (CoB) och Rud Pedersen Public Affairs. Borg är också senior rådgivare till bland andra Nordic Capital och Kinnevik.

I början av 90-talet var Anders Borg politisk rådgivare till dåvarande statsminister Carl Bildt. Han har studerat nationalekonomi, statskunskap, filosofi och ekonomisk historia vid Uppsala och Stockholms universitet samt varit Senior Fellow vid den Washington DC-baserade tankesmedjan Peterson Institute for International Economics.