Axel Ekros

Analytiker

Axel Ekros 615X405

Axel Ekros arbetar som analytiker. Han började på East Capital Group under sin praktik och blev anställd som Research Associate på Adrigo under 2022. Innan Adrigo genomförde Axel praktik inom private equity och corporate finance på Novax och Capillar. Axel har en kandidatexamen i Industrial Engineering and Management från Jönköping University 2021. 

Axel har även en framgångsrik bakgrund i det svenska roddlandslaget där han tillbringade sex år och erhöll priser både i Sverige och internationellt.