Axel Ekros

Analytiker

Axel Ekros 615X405

Axel Ekros arbetar som analytiker. Han började på East Capital Group under sin praktik och blev anställd som Research Associate på Adrigo under 2022. Innan Adrigo genomförde Axel praktik inom private equity och corporate finance på Novax och Capillar. Axel har en kandidatexamen i Industrial Engineering and Management från Jönköping University 2021. 

Axel har även en framgångsrik bakgrund i det svenska roddlandslaget där han tillbringade sex år och erhöll priser både i Sverige och internationellt.

Förvaltningsteam

Peter Van Berlekom 615X405

Peter van Berlekom

Investeringsansvarig Espiria

Peter är investeringsansvarig med ett övergripande ansvar för Espirias strategier och ett fokus på aktier.

Jakob Wikander 615X405 2

Jakob Wikander

Portföljförvaltare och vice investeringsansvarig

Jakob arbetar som portföljförvaltare med fokus på globala aktier och räntor.

Huizi Zeng 615X405

Huizi Zeng

Portföljförvaltare

Huizi arbetar som portföljförvaltare med fokus på aktier och hållbarhet.

Stefan Pari 615X405

Stefan Pari

Portföljförvaltare

Stefan arbetar som portföljförvaltare med fokus på räntor.

Axel Ekros 615X405

Axel Ekros

Analytiker

Axel arbetar som analytiker för fonderna inom East Capital Group.