Eglé Fredriksson

Portfolio Manager

Egle Fredriksson 615X405

Baserad i Stockholm
På East Capital sedan 2004 / I branschen sedan 2003

Eglé Fredriksson är portföljförvaltare med ansvar för centraleuropeiska marknader och East Capital Nya Europa. Hon började på East Capital 2004 som analytiker för Baltikum och befordrades till senior analytiker 2007 och till portföljrådgivare 2009. Hon intog sin nuvarande roll som portföljförvaltare 2010 och är baserad i Stockholm.

Innan Eglé börjarde på East Capital arbetade hon inom marknadsföring och redovisning på flera baltiska företag, bland andra Philips Baltic och Philip Morris Lietuva. Hon har en magisterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm och har studerat vid Stockholm School of Economics i Riga Kaunas University of Technology i Litauen, INSEAD i Frankrike och Wharton University i USA. Eglé har klarat nivå I inom CFA-programmet. Hon talar litauiska, ryska, engelska och svenska.