Stefan Pari

Portföljförvaltare

Stefan Pari 615X405

Stefan arbetar som portföljförvaltare med fokus på ränteplaceringar. Han har varit verksam i finansbranschen sedan 2007 och har under största delen av sin karriär arbetat som portföljförvaltare med fokus på ränteförvaltning. Han kommer närmast från Riksbyggen. Stefan har en magisterexamen från Stockholms Universitet med inriktning mot finans- och nationalekonomi.