Our Brands East Capital

East Capital

Investeringar på tillväxt- och frontiermarknader

www.eastcapital.com

Om East Capital

East Capital är en aktiv kapitalförvaltare specialisterad på tillväxt- och frontiermarknader

Våra förvaltningsteam baserar sin investeringsstrategi på ingående kunskap om marknaderna, fundamental analys och täta företagskontakter. Utvärdering av risker och möjligheter relaterat till ESG utgör en integrerad del av investeringsprocessen. Vi föredrar investeringar i bolag som visar långsiktig hållbar tillväxt och har ansvarsfulla ägare.