East Capital Real Estate utvecklar Estlands största logistik- och industripark

East Capital Real Estate utvecklar Estlands största logistik- och industripark

East Capital Real Estate utvecklar Estlands största logistik- och lätt industripark utanför Tallinn. East Capital Park Rae är en 140 000 kvadratmeter stor logistik och lätt industricenter som kommer att uppföras på ett 30 hektar stort område.

Den första delen i East Capital Park Rae planeras att färdigställas i början av 2025. Därefter kommer både tidplan och parkens utbyggnad att anpassas efter marknadsefterfrågan. "Marken som vi köpte 2021 för att bygga logistikparken, ligger perfekt belägen, bara 15 minuters bilfärd från centrala Tallinn och med god tillgång till Tallinns ringväg och förbindelsen till Tartu. Vi har som målsättning att göra East Capital Park Rae till det största sammanhängande området för logistik och lätt industri i Estland", säger Albin Rosengren, Partner och Head of Real Estate, East Capital Group.

Enligt Rosengren drivs efterfrågan för moderna logistik- och industricentrum av hyresgästernas ambition att minska sina koldioxidavtryck: "Logistikbranschens framtid är grön, hållbar och flexibel. Det innebär att energin kommer från förnybara källor och att hållbara material används i konstruktionen. Park Raes logistikbyggnader är flexibla, vilket möjliggör up och down-sizing. Det finns också ett fokus på arbetsmiljön som helhet; den ska vara attraktiv och hälsosam ur alla aspekter. När vi utvecklar East Capital Park Rae tar vi hänsyn till både människor och vår natur i varje steg."

Centret tar ett helhetsgrepp kring de anställdas behov och deras välbefinnande och kommer, förutom flexibla byggnader för logistik och lätt industri, att omfatta moderna kontorslokaler, restaurang och café, möjlighet till möten samt gym för såväl inom- som utomhusträning. Alla lokalerna får även enkel access till bra gång- och cykelbanor. "Medarbetarnöjdhet är en av de högsta prioriteringarna för Park Rae. Gröna byggnader som tar hänsyn till de mänskliga behoven ger de bästa förutsättningarna för god hälsa och produktivitet för de som kommer nyttja lokalerna. Det ger våra hyresgäster en strategisk fördel och de bästa förutsättningarna att attrahera och behålla de bästa talangerna", förklarar Albin Rosengren.

Utvecklingen av Park Rae har nu kommit så långt att vi är redo att sätta spaden i marken för de första byggnaderna och just nu har vi påbörjat processen med att finna hyresgäster och ta fram rätt lokaler och anpassningar för deras behov.

East Capital Real Estate utvecklar logistikparken på uppdrag av East Capital Holding AB. Den 8 november hölls invigningsceremonin för Park Rae i samband med att man färdigställt all nödvändig infrastruktur inför byggstart tillsammans med företagets anställda, partners och representanter från Rae kommun närvarande.

Foton från invigningen av infrastrukturen (av Magnus Heinmets) och bilder på den planerade Park Rae.

*******

Kontaktinformation

Albin Rosengren, Partner och Head of Real Estate, East Capital Group
+46 8 505 88 550, albin.rosengren@eastcapital.com  

Jessica Scott, Marknads- och Kommunikationschef East Capital Group
mediaenquiries@eastcapital.com

Om East Capital Real Estate

East Capital Real Estate är en ledande fastighetsförvaltare i Baltikum med fokus på investeringar i kommersiella fastigheter inom främst kontor, logistik och detaljhandel i de baltiska huvudstäderna. Vi förvaltar tre fonder och ett investeringsmandat. Det totala fastighetsvärdet är 500 miljoner euro fördelat över 22 fastigheter med en uthyrningsbar yta på 360,000 kvadratmeter.

East Capital Real Estate är en del av East Capital Group − en global kapitalförvaltare baserad i Sverige sedan 1997. Vi erbjuder investeringslösningar inom förvaltning av aktier, räntepapper, och fastigheter. Kärnan i vår verksamhet är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter, utan också att aktivt arbeta för att driva förändring och påverka industrier runt om i världen att bli mer hållbara. Vi har ett brett utbud av internationella investerare inklusive ledande institutioner, företag och privatpersoner.

För ytterligare information, besök www.eastcapitalrealestate.com

Dokument & länkar

Relaterade artiklar

6. Möt East Capital Group Podcast
Favicon 32X32 (2)

East Capital Group

5. Möt East Capital Group Podcast: Insikter från en aktiv resemånad
Favicon 32X32 (2)

East Capital Group

Sustainable Investment Report 2023
Favicon 32X32 (2)

East Capital Group

Espiria lanserar en ny utdelande andelsklass som svar på en stark utveckling och hög efterfrågan från investerare
Favicon 32X32 (2)

East Capital Group

2. Möt East Capital Group Podcast: Banbrytande teknik på horisonten
Favicon 32X32 (2)

East Capital Group