I dag firar East Capital Group 25 år

I dag firar East Capital Group 25 år

Sedan 1997 har East Capital investerat i världens mest spännande marknader. I dag firar East Capital Group 25 år av investeringar med en robust investeringsfilosofi baserad på lokal närvaro, fundamental analys och aktivt ägarskap. Jubileet markerar en viktig milstolpe i East Capitals fortsatta arbete för positiv förändring på globala marknader och sektorer.

Investeringsstrategin för East Capital Group vilar på ingående kunskap och fundamental analys för att hitta nya och befintliga investeringsmöjligheter. Personliga möten med ledningsgrupper och besök på kontor och anläggningar ger bättre insikter om verksamheten och den lokala marknadens dynamik. Denna strategi har gynnat både investeringar och kunder till East Capital i 25 år.

"Tidigt lärde vi oss att inte bara ställa rätt fråga till rätt person, utan också vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vi lärde oss att det var bäst att träffa företag i Östeuropa på vintern. Varför? Om kontoren var kalla hade företaget sällan likvida medel att betala sina elräkningar med, eftersom de förmodligen fick betalt genom byteshandel. Det var en enkel men effektiv analys. Vi höll många möten i kalla konferensrum och undvek flera dåliga investeringar. Väl hemma läste vi analysrapporter och kunde inte förstå att investeringsbankerna hyllade samma företag, vars kyliga mötesrum vi just hade besökt, säger Peter Elam Håkansson, grundare och investeringsansvarig, East Capital Group.

East Capital Group arbetar för positiv förändring
Första åren på East Capital präglades framför allt av att identifiera marknadstrender kopplade till övergången från planekonomier till konsumentdrivna marknader. I dag arbetar East Capital Group med och för omställningen till en hållbar värld, som globala investerare med ett aktivt och långsiktigt ägande i hundratals företag runt om i världen.

”För oss har hållbarhetsfrågor alltid varit avgörande, eftersom vi har investerat och fortfarande investerar i snabbväxande, och ibland utmanande branscher och marknader med knapphändiga data och stor förbättringspotential. Som investerare lärde vi oss tidigt att granska hur företag styrdes och hur de hanterade sina miljömässiga och sociala faktorer. När vi utvecklade och applicerade våra egna analysverktyg, blev hantering av riskscenarier och ESG-faktorer en integrerad del av investeringsprocessen och grunden för vårt aktiva ägarskap, säger Karine Hirn, medgrundare och hållbarhetschef, East Capital Group.

Även om världen på många sätt har förändrats under de senaste 25 åren, följer East Capital Group fortfarande principen om att ha örat mot marken. Oavsett om det är genom East Capitals investeringar på tillväxt- och frontiermarknader, Espirias globala aktie- och blandfonder, hedgefonden Adrigo Small & Midcap eller East Capital Real Estates fastighetsinvesteringar i Central- och Östeuropa, är det samma filosofi som gäller för alla East Capital Groups fonder och tillgångar.

25 år av investeringar – nu fortsätter resan
Grundad på årsdagen av Berlinmurens fall, East Capital har alltid haft ett utforskande tänkesätt, inspirerat av idén om konvergens och drivet av nyfikenhet. För tjugofem år sedan var det Östeuropa som befann sig vid vägskälet för snabb utveckling. Erfarenheterna från den tiden bekräftade tillvägagångssättet vilket ledde till att East Capital, år 2010, sökte nya möjligheter vidare österut i Asien. I och med det breddades investeringarna till att också omfatta globala tillväxt- och frontiermarknader. I dag är siktet inställt på hållbarhet, drivet av en fortsatt strävan till att verka för positiv förändring.

Som globala investerare, med en rad strategier som tar vara på investeringsmöjligheter på både tillväxtmarknader och utvecklade marknader, fortsätter East Capital Group att vara pionjärer genom att erbjuda spännande investeringslösningar i dag och i framtiden.

***

Kontaktinformation
Jessica Scott, marknads- och kommunikationschef, East Capital Group
+46 708 72 84 55, mediaenquiries@eastcapital.com

Om East Capital Group
East Capital Group är en global kapitalförvaltare baserad i Sverige sedan 1997. Vi erbjuder investeringslösningar inom förvaltning av aktier, räntepapper, och fastigheter. Kärnan i vår verksamhet är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter, utan också att aktivt arbeta för att driva förändring och påverka industrier runt om i världen att bli mer hållbara.

Inom East Capital Group hittar du East Capital – specialiserat på tillväxt- och frontiermarknader, East Capital Real Estate – som förvaltar investeringar i kommersiella fastigheter i Central- och Östeuropa, Espiria – som bedriver global förvaltning av aktier och räntestrategier, och Adrigo – en nordisk hedgefond med fokus på absolut avkastning. East Capital Group äger 49 % i det svenska fondbolaget Cicero Fonder, samt en ansenlig del av det börsnoterade fastighetsbolaget Eastnine (OM:EAST), som äger, utvecklar och förvaltar moderna och hållbara kontors- och logistiklokaler i förstklassiga lägen i Baltikum och Polen.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport www.eastcapital.se.

www.eastcapital.se
www.eastcapitalrealestate.com
www.espiria.se
www.adrigo.se

Dokument & länkar

Relaterade artiklar

Positiv utveckling i ett stökigt börsklimat
Favicon 32X32

Adrigo

Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid
Favicon 32X32

Adrigo

Staffan Östlin intervjuas av HedgeNordic
Favicon 32X32

Adrigo

Räntefallet gav en överraskande stark börs för november
Favicon 32X32

Adrigo

Volatil månad med stark avslutning
Favicon 32X32

Adrigo