Strategisk expansion: Jacob Grapengiesser, CIO East Capital, flyttar till Asien (Hong Kong)

Strategisk expansion: Jacob Grapengiesser, CIO East Capital, flyttar till Asien (Hong Kong)

East Capital, en aktiv kapitalförvaltare baserad i Sverige specialiserad på tillväxt- och frontiermarknader, är glada att tillkännage en strategisk omlokalisering som stärker East Capitals löfte att leverera kundvärde utifrån en stark lokal närvaro. Jacob Grapengiesser, Chief Investment Officer, kommer att flytta till Asien, mer specifikt Hong Kong för att leda och ytterligare expandera East Capitals regionala research hub. East Capital öppnade sitt kontor i Hong Kong redan 2006. Detta blir ett viktigt steg i East Capitals fortsatta resa framåt.

"Vår utforskaranda tillsammans med ett starkt engagemang för aktivt och ansvarsfullt ägande är hjärtat hos East Capital. Att ha Jacob Grapengiesser på plats stärker vår närvaro och kapaciteten hos vårt erfarna team i Asien. Detta är helt i linje med vår investeringsfilosofi som är baserad på djupgående kunskap om lokala marknader, fundamental analys och regelbundna företagsbesök”, säger Peter Elam Håkansson, ordförande och CIO East Capital Group. "Flytten visar vårt engagemang för att leverera marknadens bästa strategier till våra kunder genom en stark lokal närvaro. På så sätt hittar vi tillväxtmöjligheter och arbetar för positiv förändring i ett globalt investeringslandskap som ständigt utvecklas.”

I takt med att den globala ekonomin fortsätter att utvecklas har tillväxt- och frontiermarknader särskilt hög potential. Tillväxten i Asien drivs framför allt av innovation och växande marknader, med två av världens största tillväxtländer, Kina och Indien samt flera större tillväxt- och frontiermarknader och ledande företag inom viktiga tillväxtindustrier såsom grön omställning, teknik, tillverkning, läkemedel etc.

"Ur en ekonomisk och geopolitisk synvinkel kommer framtiden för tillväxtmarknader att avgöras i Asien. Det finns gott om möjligheter att hitta intressanta bolag genom och resa runt i regionen. På East Capital har vi alltid sagt att de bästa investeringsbesluten fattas genom att vara på plats”, säger Jacob Grapengiesser, CIO East Capital.

                                                                                                              *****

Kontaktinformation
Jessica Scott, Marknads- och Kommunikationschef, East Capital Group
mediaenquiries@eastcapital.com  

Om East Capital
East Capital är en aktiv kapitalförvaltare specialiserad på tillväxt- och frontiermarknader. Våra investeringsteam baserar sin investeringsstrategi på djupgående kunskaper om lokala marknader, fundamental analys och regelbundna företagsbesök. Utvärdering av ESG-relaterade risker och möjligheter är en integrerad del av investeringsprocessen. Vi gynnar investeringar i företag som visar långsiktigt hållbar tillväxt och har ansvarsfulla ägare.

East Capital är en del av East Capital Group, en global kapitalförvaltare baserad i Sverige sedan 1997. Vi erbjuder en rad investeringslösningar inom aktier, värdepapper med fast avkastning och fastigheter. Kärnan i vår verksamhet är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter, utan också att arbeta för att driva positiv förändring och påverka industrier runt om i världen att bli mer hållbara. Vi har ett brett utbud av internationella investerare inklusive ledande institutioner, företag och privatpersoner. För ytterligare information, besök vår hemsida www.eastcapital.com  

Dokument & länkar

Relaterade artiklar

Kommentar på första kvartalet 2024: AI fortsatt i förarsätet
Favicon 32X32

East Capital

Uppdatering från Kina - finns det positiva tecken inför Drakens År?
Favicon 32X32

East Capital

Uppdatering på plats i Dubai
Favicon 32X32

East Capital

Kommentar på fjärde kvartalet och helåret 2023: ett anmärkningsvärt starkt år
Favicon 32X32

East Capital

Kommentar på tredje kvartalet 2023: Stigande obligationsräntor signalerar turbulenta tider
Favicon 32X32

East Capital