Fonderna Adrigo Small & Midcap och Gladiator slås samman

Fonderna Adrigo Small & Midcap och Gladiator slås samman

East Capital Group via Adrigo och Max Mitteregger Kapitalförvaltning offentliggör idag att de två prisbelönta fonderna Adrigo Small & Midcap och Gladiator slås samman under Adrigos förvaltning. Max Mitteregger, idag förvaltare av Gladiator, kommer fortsätta sitt engagemang som Senior Advisor till Adrigo. Genom sammanslagningen stärker såväl Adrigo som East Capital Group sina positioner ytterligare genom breddning av portföljen med fokus på alternativa investeringar.

Adrigo Small & Midcap och Gladiator är båda aktivt förvaltade aktiehedgefonder som investerar i nordiska bolag, med många ytterligare likheter avseende förvaltningsstrategi, inriktning och riskmandat.

- Med en uttalad tillväxtstrategi där vi breddar East Capital Groups erbjudande till marknaden ser vi tydliga fördelar i en sammanslagning. Max Mitteregger och Staffan Östlin bedriver förvaltning med många likheter, och har stor respekt för varandras förmåga i att finna de mest attraktiva positionerna mot en del av aktiemarknaden där insiktsfulla investerare kan dra nytta av en avsaknad av genomlysning av många bolag. Med detta utökar vi vårt erbjudande inom alternativa investeringar och det är en sammanslagning som vi tror väldigt starkt på, säger Albin Rosengren, partner på East Capital Group.

Under 2021 valdes Adrigo Small & Midcap för andra gången till ”Emerging Manager of the year” av Hedgeweek. Fonden har sedan 2017 genererat en genomsnittlig årlig avkastning om 15,53 procent.

- Adrigo har uppvisat starka resultat sedan start och med kombinationen av fonderna och resurser kan vi erbjuda en än starkare helhetslösning till såväl existerande som nya investerare. Vi är också väldigt glada över att Max i rollen som Senior Advisor kommer fortsätta att bidra med sina marknadsinsikter och omfattande kunskap. Adrigos gedigna erfarenhet tillsammans med Max fortsatta engagemang borgar för att investerarna får kontinuitet och de absolut bästa förutsättningarna för god avkastning. Nu ser vi fram emot att arbeta för att våra nya investerare ska uppskatta och dela samma förtroende för förvaltningen som våra nuvarande gör, säger Staffan Östlin, förvaltare och CIO på Adrigo.

- Jag har under en tid varit intresserad av att hitta en plattform där Gladiator och den förvaltningsinriktning och filosofi som vi haft under många år kan leva vidare. En ledstjärna har varit att mina medinvesterare kan få den bästa möjliga fortsättningen. Jag känner Staffan sedan länge och vi har dessutom arbetat tillsammans under flera år. Det var naturligt att välja att kontakta honom och Adrigo om en sammanslagning av fonderna. Jag ser verkligen fram emot min nya roll som Senior Advisor och bollplank till den fortsatta förvaltningen, säger Max Mitteregger.

Anmälan av övertagandet och sammanslagningen avses skickas till Finansinspektionen senare under december. Givet ett godkännande förväntas fonderna fusioneras under andra kvartalet 2022.
 

Kontaktinformation
Jessica Scott, Chief Marketing and Communications Officer, East Capital Group
mediaenquiries@eastcapital.com

Lina Björkman
eastcapital@fogelpartners.se
 

Om East Capital Group

East Capital Group är en fristående koncern som erbjuder ett antal strategier och specialistområden inom aktiv förvaltning av aktier, räntepapper och fastigheter inom ett tydligt ESG-ramverk. East Capital Group grundades i Sverige 1997 och förvaltar 54 miljarder kronor för en internationell investerarbas bestående av institutionella investerare, företag och privatpersoner. Huvudverksamheterna utgörs av kapitalförvaltaren East Capital som investerar i tillväxt- och frontiermarknader, East Capital Real Estate som förvaltar investeringar i kommersiella fastigheter, Espiria som bedriver global förvaltning av aktier och räntor, samt Adrigo som förvaltar hedgefonder med fokus på absolut avkastning. East Capital Group äger 49% i det svenska fondbolaget Cicero Fonder, samt en ansenlig del av det börsnoterade fastighetsbolaget Eastnine (OM:EAST), som äger, utvecklar och förvaltar hållbara och förstklassiga kontorslokaler i Baltikum.

www.eastcapital.se
www.eastcapitalrealestate.com
www.espiria.se
www.adrigo.se

Dokument & länkar

Relaterade artiklar

Positiv utveckling i ett stökigt börsklimat
Favicon 32X32

Adrigo

Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid
Favicon 32X32

Adrigo

Staffan Östlin intervjuas av HedgeNordic
Favicon 32X32

Adrigo

Räntefallet gav en överraskande stark börs för november
Favicon 32X32

Adrigo

Volatil månad med stark avslutning
Favicon 32X32

Adrigo