Fonden East Capital Balkans – Vinnare av 2024 års Lipper Fund Award (Europa)

Fonden East Capital Balkans – Vinnare av 2024 års Lipper Fund Award (Europa)

Fonden East Capital Balkans har tilldelats 2024 års Lipper Fund Award i Europa-kategorin. Det är en prestigefylld utmärkelse som erkänner fondens enastående avkastning under de senaste fem åren.

East Capital Balkans investerar främst i Grekland, Rumänien, Turkiet, Ungern och Slovenien. Fonden bedriver strategisk förvaltning och väljer bolag som förväntas gynnas av långsiktiga trender, såsom ökad EU-integration, ökad inhemsk konsumtion och investeringar på tillväxtmarknader. East Capital Balkans har ingen begränsning när det gäller innehavens börsvärde, men strävar aktivt efter exponering mot småbolag och en låg omsättningshastighet i portföljen.

”Vi är stolta över att se att East Capital Balkans har blivit uppmärksammad vid Lipper Fund Awards. Fonden firar 20 år i år, och den nyligen uppnådda framgången samt överträffandet av jämförbara fonder, vilket är ett bevis på styrkan hos vårt investeringsteam och vår förmåga att välja aktier”, säger Jacob Grapengiesser, partner och CIO på East Capital.

Investeringsstilen för East Capital Balkans-fonden är förankrad i ett aktivt ägarperspektiv tillsammans med grundläggande analys vilket syftar till att investera i bolag med långsiktig tillväxt till rimliga värderingar.

Utmärkelsen understryker vikten av vår strategi att vara ”på plats”, med ett team som är djupt förankrat i den lokala marknaden. Vi ser detta pris som ett erkännande av investeringsteamets kompetens och vår förmåga att, genom en robust investeringsprocess, identifiera högavkastande investeringar. East Capital Balkans har genererat imponerande 87 procent1 avkastning under de senaste fem åren. Uppgången beror bland annat på den starka utvecklingen på nyckelmarknader, som Grekland (+79 procent) och Rumänien (+148 procent)2”, säger Eglé Fredriksson, portföljförvaltare på East Capital.

Lipper Fund Awards har i över 30 år varit ett mått på marknadens bästa fonder och fondbolag. Utmärkelserna tilldelas fonder som de senaste tre, fem eller tio åren konsekvent har genererat en högre riskjusterad avkastning än jämförbara aktörer. Lipper tillämpar en egenutvecklad, objektiv utvärderingsmetod med kvantitativ inriktning.

Läs mer om East Capital Balkans.

Bild: Eglé Fredriksson och Anja Wahlscheidt från East Capital Group på Lipper Fund Awards, 5 mars, 2024

Kontaktinformation
Jessica Scott, Marknads- och Kommunikationschef, East Capital Group
mediaenquiries@eastcapital.com 

Om East Capital
East Capital är en aktiv kapitalförvaltare specialiserad på tillväxt- och frontiermarknader. Våra investeringsteam baserar sin investeringsstrategi på djupgående kunskaper om lokala marknader, fundamental analys och regelbundna företagsbesök. Utvärdering av ESG-relaterade risker och möjligheter är en integrerad del av investeringsprocessen. Vi gynnar investeringar i företag som visar långsiktigt hållbar tillväxt och har ansvarsfulla ägare.

East Capital är en del av East Capital Group, en global kapitalförvaltare baserad i Sverige sedan 1997. Vi erbjuder en rad investeringslösningar inom aktier, värdepapper med fast avkastning och fastigheter. Kärnan i vår verksamhet är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter, utan också att arbeta för att driva positiv förändring och påverka industrier runt om i världen att bli mer hållbara. Vi har ett brett utbud av internationella investerare inklusive ledande institutioner, företag och privatpersoner. För ytterligare information, besök vår hemsida www.eastcapital.com

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om våra fonder, såsom informationsbroschyr, faktablad för investerare och finansiell information på svenska och engelska finns på vår hemsida www.espiria.se, och kan erhållas kostnadsfritt från oss eller våra lokala representanter. Läs informationsbroschyr samt basfakta innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. www.eastcapital.group.

1 EUR, netto efter avgifter.
2 
MSCI landsindex, totalavkastning med utdelningar återinvesterade i indexet, EU

Dokument & länkar

Relaterade artiklar

6. Möt East Capital Group Podcast
Favicon 32X32 (2)

East Capital Group

5. Möt East Capital Group Podcast: Insikter från en aktiv resemånad
Favicon 32X32 (2)

East Capital Group

Sustainable Investment Report 2023
Favicon 32X32 (2)

East Capital Group

Espiria lanserar en ny utdelande andelsklass som svar på en stark utveckling och hög efterfrågan från investerare
Favicon 32X32 (2)

East Capital Group

2. Möt East Capital Group Podcast: Banbrytande teknik på horisonten
Favicon 32X32 (2)

East Capital Group